Pro manažery

Ikona člověka s ikonou plus

Přiřazujte pracovníky k projektu dle jejich dovedností a preferencí

S time@work máte výborný přehled o svých zaměstnancích i o tom, jak se hodí pro jednotlivé projekty. Jejich pracovní zkušenosti, jazykové znalosti, ale i například ochota školit nebo cestovat, jsou v programu bezpečně uloženy a vy na základě těchto informací snadno rozhodnete, kdo je k danému úkolu nejkompetentnější.

Ikona kreditní karty s fajfkou

Účtujte klientům vše, co vám náleží

Všechny vedlejší výdaje vykazované na projekt mohou být fakturovány. time@work se postará o to, abyste na žádný výdaj nezapomněli. Program dokáže zpracovat výpisy z platebních karet, cestovních příkazů nebo služebních cest a zobrazuje vám nevyfakturované výdaje do té doby, než je klientovi naúčtujete.

Ikona vzestupného grafu

Správné měření a hodnocení projektů

Manažeři si často myslí, že daný zaměstnanec je pro ně nepostradatelný, a přitom je ve skutečnosti pro společnost ztrátový. Díky time@work získáte podklady pro detailní analýzy výkonnosti zaměstnanců či klientů, které vám umožní zefektivnit vaše podnikání i tým.

Ikona grafů a nastavení - nástěnka

Porovnejte skutečný stav projektu s jeho plánem

Příprava plánu, jeho odsouhlasení a následné porovnávání skutečnosti s plánem je denní chleba projektových manažerů. time@work tuto práci usnadňuje, porovnává skutečnost s vaším plánem, a to dle parametrů, které potřebujete.

Ikona složky s fajfkou

Vykazujte správně fixní projekty

Aplikace time@work vám pomůže i při značně nepopulárních pravidelných reportech o skutečném stavu fixních projektů a s nimi spojeným vykazováním realizovaných výnosů. Její účinné nástroje vám tuto činnost usnadní, takže již nebudete mít potíže se špatně vykázanými odhady.

Dokument s odsškrtanými úkoly

Odsouhlasení práce se všemi spolupracujícími stranami nikdy nebylo snazší

Řídíte-li projekt, na němž spolupracuje více externích lidí či firem, může být odsouhlasení provedené práce zdlouhavý proces. time@work obsahuje specifický schvalovací postup, který zajistí, že se k práci vyjádří všechny zúčastněné strany včas.