Funkce

Výkaz práce

Výkaz práce je komplexní modul, který umožňuje vkládat veškeré záznamy o odpracovaném čase, absencích či dovolených, a to ve vámi zvolených časových cyklech. Na základě vašeho nastavení program rovněž vypočítává náklady či poplatky mezi odděleními, sazby za práci zaměstnanců, oddělení nebo klientů.

Výkaz práce

Docházka

Možnosti výkazu práce rozšiřuje modul Docházka, v němž lze zaznamenávat reálný počátek a konec pracovní doby, přesčasy i například přestávky na jídlo. Program rovněž vytváří výkazy přestávek v práci, které vyhovují zákonným předpisům.

Docházka

Výdaje

Díky time@work vytváříte formuláře výdajů přesně podle vašich potřeb. Aplikace zpracovává cestovní požadavky, zálohy, výpisy z kreditních karet a mnoho dalšího. Můžete si také navrhnout vlastní pravidla schvalování nebo podmíněné operace, které se dějí například v závislosti na typu výdaje či výši částky.

Výdaje

Řízení projektů

Aplikace time@work usnadňuje řízení projektů poskytováním informací v ucelené a přehledné formě. Rychle v ní naleznete vše, co vám umožní zvládnout úkoly v požadovaném čase, ceně a kvalitě. Umí také poukazovat i na potenciální rizika projektu.

Řízení projektů

Manažerské výkazy

Aplikace time@work nabízí sofistikovaný reportingový nástroj, díky kterému poznáte aktuální stav vaší společnosti a zároveň umožňuje vytvoření libovolných reportů na míru.

Manažerské výkazy

Rozpočty, plánování a alokace zdrojů

V time@work můžete pracovat s libovolným počtem rozpočtů, které zahrnují plánované výdaje, časové nároky, faktury atd. Při plánování vám time@work pomáhá přiřazovat zaměstnance k projektům na základě jejich dovedností a nároků, nebo stanovovat očekávané mzdové či jiné výdaje u jednotlivých projektů. Po vytvoření plánů time@work spočítá jejich finanční dopady, včetně nákladů, které mohou být přeúčtovány jiným oddělením.

Rozpočty, plánování a alokace zdrojů

Fakturace

Modul fakturace zpracovává faktury na základě časových a jiných údajů uvedených v různých výkazech. Faktury mohou být vytvářeny například periodicky, dle reálné práce, s pevnou cenou, na základě data či stanovených milníků při zpracovávání úkolu.

Fakturace

Multi-Company

Ať už vaše firma představuje jeden či více právních subjektů, time@work vám umožňuje dívat se na vaše zaměstnance a projekty jako na jediný celek s oddělenými účetními daty. Díky tomu nejste zbytečně obtěžováni dalšími administrativními kroky. time@work tuto agendu vyřeší za vás.

Multi-Company

Multi-Currency

Pro time@work jsou obchodní transakce ve více měnách samozřejmostí. Poradí si s působením firmy v různých zemích i se zahraničními partnery a dodavateli. Je schopen vyřešit i ty nejkomplexnější výpočetní požadavky zahrnující až 20 různých měn.

Multi-Currency

Objednávky a faktury

Modul objednávek a nákupních faktur je integrován do modulu finančního účetnictví, v němž můžete vystavovat nákupní objednávky a následně je párovat s fakturami od vašich dodavatelů nebo partnerů, kteří na projektech spolupracují.

Objednávky a faktury

Finanční účetnictví

Všechny účetní transakce z projektů, faktur, bank atd. jsou převedeny do hlavní knihy, která následně slouží pro vedení statutárního a manažerského účetnictví. Vytváření statutárních reportů je samozřejmostí.

Finanční účetnictví

Integrace

Aplikace time@work obsahuje mechanismus, kterým lze transakce vygenerované systémem převádět do jiných účetních programů či integrovat data z vašich ostatních systémů do time@work.

Integrace

Mobilní aplikace

Se systems@work App pro Android nebo iOS můžete své výdaje zadat online nebo offline pomocí mobilních zařízení, včetně nahrání kopií účtenek nebo jiných dokladů či zaslání hlasových zpráv.

Mobilní aplikace